הרחבות ישובים – לגור בקיבוץ וליהנות מחופש מוחלט, להיות קרוב לעיר אבל לשאוף טבע וירוק מלוא הריאות.

משפחות רבות נמצאות כיום במעבר מחיים עירוניים להרחבות בקיבוצים השונים, פריסת ההרחבות היא בכל הארץ מצפון ועד דרום. קיימים מספר מודלים של שכונות והרחבות קהילתיות אך המגמה בכולן היא קבלת המשתכנים בזרועות פתוחות אל הקהילה.
ערים נבחרות